QUY TRÌNH TỰ CÔNG BỐ HÀNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG NHẬP KHẨU

Nhập mẫu để làm tự công bố

Tự công bố sản phẩm nhập khẩu là việc doanh nghiệp làm thủ tục tự công bố về chất lượng của thực phẩm nhập khẩu đạt tiêu chuẩn để được nhập khẩu. Tiêu chuẩn này có thể là quy chuẩn kỹ thuật đã có, hoặc là các quy định an toàn thực phẩm khi chưa có quy chuẩn kỹ thuật ban hành ở Việt Nam.

Kiểm nghiệm sản phẩm

Sản phẩm sau khi kiểm nghiệm phải đáp ứng các điều kiện:

– Kết quả kiểm nghiệm phải còn thời hạn trong 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

– Được kiểm tại phòng kiểm nghiệm chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận, phù hợp ISO 17025

– Gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành.

– Thể hiện đúng các thông tin: tên đơn vị, địa chỉ, tên sản phẩm,… của đơn vị công bố sản phẩm nhập khẩu.

via GIPHY

Công chứng dịch nhãn

Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu.

=> Với quy định này; khi bạn dịch nhãn nước ngoài sang tiếng việt phải dịch sang nhãn phụ.

Chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm

-Bản tự công bố theo Mẫu số 01 phụ lục I ban hành kem theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

-Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

-Nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến.

-Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận có giá trị tương đương.

Tự công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tới cơ quan nhà nước có thầm quyền

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm nộp 01 bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định với bộ hồ sơ cụ thể.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Nhận kết quả

Kết quả bản tự công bố hồ sơ chính thức có hiệu lực và cá nhân, tổ chức có thể tải về sử dụng.

Gọi vào hotline: 1900 636 515 để biết thêm thông tin chi tiết

Nếu bạn cần hỗ trợ về xuất nhập khẩu hàng hoá quốc tế thì có thể liên hệ team Smartlink Logistics chúng mình nhé, để được hướng dẫn tư vấn dịch vụ cũng như các thủ tục hải quan liên quan cần thiết.

SMART LINK: BEST SERVICE BEST YOU

? SMART LINK LOGISTICS ?
?215-217 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, Dist 1, Hochiminh, Vietnam
? Hai Phong Branch ? Da Nang Branch ? Ha Noi Branch
✈️ Vận chuyển hàng không, ? Vận chuyển đường biển ? Thủ tục Hải Quan ? Kho Bãi  ? Vận chuyển nội địa ? Vận chuyển hàng đi Mỹ
Hotline: +84903354157
Email: great@smartlinklog.com
Member: BNI, VCCI, VLA
———
✈️ ? For sea freight, airfreight, express, customs….
Smart Link Logistics could bring your cargo to the world.
Pro Vietnamese customs, Door To Door, FaceMask, Glove, Smart Link Logistics, Ocean Freight, Air Freight, Express, Amazon, Heart Service
#haiquan #xuatnhapkhau #duongbien #smartlinklogistics #cuocvantaiquocte #logistics #thongquan

 

liên hệ với smart link để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất
partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner