215 - 217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1

+84 903 354 157

cs@smartlinklogistics.com.vn

https://smartlinklogistics.com.vn

ĐẠI DIỆN THỊ TRƯỜNG TẠI SMART LINK

1. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Mr. Rocky Ngọc Thạch – Smart Link Logistics

 

   Số điện thoại: +84 903 354 157

   Email: rocky@smartlinklogistics.com.vn

2. THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ

Ms. Rachel Thảo Trinh – Smart Link Logistics

 

   Số điện thoại: +84 981 809 309

   Email: trade08@smartlinklogistics.com.vn

3. THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Ms. Lưu Yên – Smart Link Logistics

 

   Số điện thoại: (+1) 707 858 4909 (WhatsApp)

   Email: yen@smartlinklogistics.com.vn

4. THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Mr. Haowu – Smart Link Logistics

 

   Số điện thoại: +84 908 321 080

   Email: trade11@smartlinklogistics.com.vn

 

partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner