QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP VỀ ĐỂ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

Nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu:

Bao gồm:

+Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất để cấu thành sản phẩm xuất khẩu

+Nguyên vật liệu tư trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành sản phẩm hoặc không cấu thành thực thể sản phẩm

+Sản phẩm hoàn chỉnh do doanh nghiệp nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu ra nước ngoài

+Vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu

+Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để bảo hành, sửa chữa, tái chế sản phẩm xuất khẩu

+Hàng mẫu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau khi hoàn thành hợp đồng phải tái xuất trả lại khách hàng nước ngoài

Quy trình nhập khẩu nguyên vật liệu nhập về để sản xuất xuất khẩu:

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký nguyên vật liệu nhập khẩu dể sản xuất xuất khẩu và làm thủ tục hải quan để nhập khẩu nguyên vật liệu theo danh mục đã đăng ký tại chi cục hải quan.

Hồ sơ đăng ký nguyên vật liệu nhập khẩu:

-Tờ khai hải quan

-Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương

-Vận đơn

-Tùy từng trường hợp mà doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ dưới đây:

+Bản kê chi tiết hàng hóa đối với hàng hóa có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất

+Giấy đăng ký kiểm tra hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của tổ chức kỹ thuật (của cơ quan được chỉ đinh)

+Chứng thư giám định đói với hàng hóa thông quan trên cơ sở giám định

+Tờ khai trị giá hàng nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc diện phải khai tờ khai

+Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy này theo quy định

+Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong các trường hợp theo quy đinh

+Bảng đăng ký vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng háo xuất khẩu của doanh nghiệp

Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan thực hiện kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Bước 3: Căn cứ quyết định kiểm tra hải quan được Hệ thống tự động thông báo, việc xử lý được thực hiện: Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan và quyết định thông quan hàng hóa.

Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên cổng thông tin một cửa quốc gia để quyết định việc thông quan hàng hóa hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa để quyết định thông quan.

+Cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra và thông qua đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa

+Kiểm tra thực tế hàng hóa và thông quan đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế

Bước 4: Thu thuế, lệ phí hải quan; mở và thông quan tờ khai.

Bước 5: Thanh lý tờ khai

Gọi vào hotline: 1900 636 515 để biết thêm thông tin chi tiết

Nếu bạn cần hỗ trợ về xuất nhập khẩu hàng hoá quốc tế thì có thể liên hệ team Smartlink Logistics chúng mình nhé, để được hướng dẫn tư vấn dịch vụ cũng như các thủ tục hải quan liên quan cần thiết.

SMART LINK: BEST SERVICE BEST YOU

? SMART LINK LOGISTICS ?
?215-217 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, Dist 1, Hochiminh, Vietnam
? Hai Phong Branch ? Da Nang Branch ? Ha Noi Branch
✈️ Vận chuyển hàng không, ? Vận chuyển đường biển ? Thủ tục Hải Quan ? Kho Bãi  ? Vận chuyển nội địa ? Vận chuyển hàng đi Mỹ
Hotline: +84903354157
Email: great@smartlinklog.com
Member: BNI, VCCI, VLA
———
✈️ ? For sea freight, airfreight, express, customs….
Smart Link Logistics could bring your cargo to the world.
Pro Vietnamese customs, Door To Door, FaceMask, Glove, Smart Link Logistics, Ocean Freight, Air Freight, Express, Amazon, Heart Service
#haiquan #xuatnhapkhau #duongbien #smartlinklogistics #cuocvantaiquocte #logistics #thongquan
liên hệ với smart link để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất
partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner