thủy hải sản xuất khẩu

THỦY HẢI SẢN XUẤT ĐI TRUNG QUỐC THEO TRÌNH TỰ NÀO ?

Smart Link Logistics thông tin thêm về chính sách Trung Quốc và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện như sau:

Trình tự một lô hàng thủy hải sản xuất khẩu sang Trung Quốc phải có 02 điều kiện:

(I) Cơ sở xuất khẩu thủy hải sản được công nhận cấp mã số xuất khấu; 

(II) Lô hàng xuất khẩu được kiếm tra, chứng nhận, kiểm dịch theo thỏa thuận Việt Nam – Trung Quốc.

Thủ tục cụ thể cho hàng thủy hải sản:

(I) Được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kiểm tra chứng nhận, cấp mã số và mã số được cơ quan thẩm quyền Trung Quốc chấp nhận;

(1) Cơ sở sản xuất phải đáp ứng các điều kiện:

+ Nhà xưởng, trang thiết bị, con người phục vụ cho hoạt động sản xuất: phải đáp ứng theo Quy chuẩn QCVN 02 – 01:2009/BNNPTNT;

+ Chương trình quản lý chất lượng: đáp ứng theo Quy chuẩn QCVN 02 – 02:2009/BNNPTNT;

+ Phải xây dựng chương trình quán lý chất lượng theo HACCP cho các sản phẩm dự kiến xuất khâu vào Trung Quốc.

+ Xây dựng thủ tục truy xuất và thu hồi sản phẩm: đáp ứng theo Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT;

+ Ghi nhãn hàng hóa: đáp ứng theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 cùa Chính phủ về nhãn hàng hóa và theo yêu cầu cua thị trường nhập khẩu. Các sản phẩm nhập khẩu biên mậu nhận biết trên bao bì đóng gói phải in ấn chắc chắn (không bao gồm hải sản ướp đá lạnh). Nội dung nhãn sán phẩm phải bao gồm tên thương mại và tên khoa học, quy cách, ngày sản xuất, số lô, điều kiện bảo quản, phương thức sản xuất (đánh bắt biển/nuôi trồng), vùng sản xuất, tên và mã số doanh nghiệp chế biến sản xuất, đích đến là nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Cùng một lô hàng nhãn mác có kích thước phông chữ, màu sắc và vị trí trên bao bì phải giống nhau. Ghi nhãn hàng hoá phải được hoàn tất trước khi công xưởng đóng gói, không được phép in tạm thời, dán tem, đóng bao hay các phương thức khác.

(2) Cơ sở Đăng ký với Cục Quán lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để được kiểm tra cấp mã số theo thu tục hành chính tại Quyết định số 2316/QĐ- BNN-QLCL ngày 10/6/2016 và Quyết định số 1414/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chi tiết theo thu tục hành chính- phụ lục I).

(II) Đăng ký cấp chứng nhận cho lô hàng xuất khẩu sang Trung Ọuốc.

Doanh nghiệp sau khi có mã số muốn xuất khẩu lô hàng sang Trung Quốc cần thực hiện:

  1. Đăng ký trên hệ thống một cửa quốc gia (cấp chứng thư điện tử đáp ứng theo quy định của hải quan Việt Nam).
  2. Đăng ký cấp chứng thư bản giấy theo Thông tư số 48/2013/TT- BNNPTNT, ngày 12/11/2013 (đáp ứng theo quy định của hải quan Trung Ọuốc) theo mẫu tại phụ lục XII, XIII thông tư 48;

– Nếu kết quả đạt yêu cầu sẽ cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu.

Nguồn ST

Nếu bạn cần hỗ trợ về xuất nhập khẩu hàng hoá quốc tế thì có thể liên hệ team Smartlink Logistics chúng mình nhé, để được hướng dẫn tư vấn dịch vụ cũng như các thủ tục hải quan liên quan cần thiết.

SMART LINK: BEST SERVICE BEST YOU

? SMART LINK LOGISTICS ?
?215-217 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, Dist 1, Hochiminh, Vietnam
? Hai Phong Branch ? Da Nang Branch ? Ha Noi Branch
✈️ Vận chuyển hàng không, ? Vận chuyển đường biển ? Thủ tục Hải Quan ? Kho Bãi  ? Vận chuyển nội địa ? Vận chuyển hàng đi Mỹ
Hotline: +84903354157
Email: great@smartlinklog.com
Member: BNI, VCCI, VLA
———
✈️ ? For sea freight, airfreight, express, customs….
Smart Link Logistics could bring your cargo to the world.
Pro Vietnamese customs, Door To Door, FaceMask, Glove, Smart Link Logistics, Ocean Freight, Air Freigh, Express, Amazon, Heart Service
#haiquan #xuatnhapkhau #duongbien #smartlinklogistics #cuocvantaiquocte #logistics #thongquan
partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner