DNA CÔNG TY

GIA ĐÌNH – F.A.M.I.L.Y

Cốt lõi của con người chúng ta đang sống trong thực tế rằng chúng tôi là một công ty thuộc sở hữu của gia đình và chúng tôi tự hào về điều đó. Chúng tôi thúc đẩy bản chất của ý nghĩa là một gia đình trong toàn công ty. Chúng tôi khuyến khích các thành viên trên toàn thế giới xây dựng mối quan hệ bền chặt dựa trên sự chính trực, hiểu biết và hợp tác lẫn nhau. Chủ sở hữu luôn và tiếp tục tham gia trực tiếp vào việc quản lý; mỗi quyết định được cân nhắc dựa trên các tiêu chí vượt xa kết quả ngắn hạn. Chúng tôi đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của Smartlink để nó tiếp tục mang đến cơ hội cho các thế hệ sau.

 

ALL ABOUT THE CUSTOMERS, ALWAYS: TẤT CẢ VỀ KHÁCH HÀNG, LUÔN

Chúng tôi liên tục tìm cách nâng cao khả năng gia tăng giá trị cho các dịch vụ của mình để có thể đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Chúng tôi cố gắng mang đến trải nghiệm mà khách hàng thực sự mong muốn, ở mọi nơi trên thế giới, bằng cách lắng nghe họ và dành thời gian để biết và hiểu họ hơn. Chúng tôi rất tự hào là một tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm, đảm bảo rằng chúng tôi luôn chú trọng đến khách hàng trong mọi nhiệm vụ mà chúng tôi thực hiện.

 

MAKING IT WORK BETTER, EVERYDAY: LÀM CHO NÓ HOẠT ĐỘNG TỐT HƠN, MỖI NGÀY

Thông qua các quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn chất lượng cao, chúng tôi tăng cường sự nhanh nhẹn của tổ chức và hiệu quả hoạt động. Chúng tôi tìm mọi cơ hội để giảm thiểu chi phí thông qua cải thiện năng suất và quan hệ với nhà cung cấp tuyệt vời để không chỉ bổ sung vào lợi nhuận mà còn nâng cao đề xuất giá trị của chúng tôi cho khách hàng.

 

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP: SỰ ĐỔI MỚI VÀ ẢNH HƯỞNG KINH DOANH

Tại Smartlink, chúng tôi thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và tinh thần kinh doanh trong toàn công ty, tạo ra một môi trường chấp nhận rủi ro. Chúng tôi khuyến khích nhân viên của mình suy nghĩ sáng tạo và không ngừng thúc đẩy việc tùy chỉnh dịch vụ để bắt kịp nhu cầu và kỳ vọng liên tục thay đổi của khách hàng.

 

LIVE SUSTAINABILITY: SỐNG BỀN VỮNG

Tại Smartlink, chúng tôi nghiêm túc trong việc cung cấp các dịch vụ theo nguyên tắc bền vững về kinh tế, sinh thái và xã hội để tạo cơ hội cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi nhạy cảm và có trách nhiệm với mọi người, cộng đồng và môi trường trong các khu vực mà chúng tôi đang hoạt động. Thông qua các nguyên tắc phát triển bền vững này, chúng tôi đảm bảo tương lai của doanh nghiệp do gia đình sở hữu.

 

YOU AND ME: BẠN VÀ TÔI

Mỗi ngày, ‘Bạn và Tôi’ đảm nhận các mục tiêu và thách thức mới, cho dù đó là chuyến hàng phải đến đích thành công, một quy trình làm việc cụ thể đang được sửa đổi hay các khái niệm mới đang được phát triển, ‘Bạn và Tôi’ sẽ biến điều đó thành hiện thực. ‘Bạn và tôi’ là viết tắt của cam kết của chúng ta đối với nhau, soi sáng cho chúng ta trong những thời điểm chúng ta thực sự cần sự hỗ trợ của nhau, truyền cảm hứng để chúng ta giúp đỡ người khác khi cần thiết và thúc đẩy chúng ta làm việc cùng nhau. ‘Bạn và Tôi’, mối quan hệ kéo dài nhiều thế hệ!

 

SMARTLINK VISION: BEST SERVICE, BEST YOU

partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner