THÔNG TIN MÃ HS

: ĐỘNG VẬT SỐNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
: ĐỘNG VẬT SỐNG
: Ngựa, lừa, la sống.
: Ngựa
01012100: Loại thuần chủng để nhân giống

Chú giải chương

1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non.

2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm “được làm khô” cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh.

Loại thuần chủng để nhân giống

Các loại thuế

Các loại thuế phải nộp khi nhập khẩu hàng hoá có mã 01013010 vào Việt Nam:

 • Thuế giá trị gia tăng (VAT)
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế nhập khẩu thông thường
 • Thuế bảo vệ môi trường
 • +
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Trung Quốc (ACFTA) – Form E
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean (ATIGA) – Form D
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Nhật Bản (AJCEP) – Form AJ
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) – Form VJ
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Hàn Quốc (AKFTA) – Form AK
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Úc – New di lân (AANZFTA) – Form AANZ
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Ấn độ (AIFTA) – Form AI
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) – Form VK
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Chi Lê (VCFTA) – Form VC
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu và các nước thành viên (VN-EAEU FTA) – Form EAV
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt CPTPP (Mexico) – Form CPTPP
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt CPTPP (Australia, Canada, Japan, New Zealand, Singapore, Vietnam) – Form CPTPP
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) – Form AHK
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Liên minh EU (EVFTA) – Form EUR1
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam – Cuba – Form VN-CU

Chi tiết thuế suất

LOẠI THUẾ THUẾ SUẤT NGÀY HIỆU LỰC CĂN CỨ PHÁP LÝ DIỄN BIẾN THUẾ SUẤT
Thuế giá trị gia tăng (VAT)Đối tượng không chịu thuế VAT08/10/201483/2014/TT-BTC xem chi tiết
Thuế nhập khẩu thông thường5%16/11/201745/2017/QĐ-TTg xem chi tiết

đang cập nhật…

partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner