Định hướng chiến lược thủy hải sản xuất khẩu Việt Nam

Mục tiêu chung của thủy hải sản Việt Nam đến năm 2030

 • Phát triển thủy hải sản xuất khẩu thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia
 • Sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa – hiện đại hóa
 • Phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
 • Có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao
 • Có thương hiệu uy tín, khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế
 • Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội
 • Góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của thủy hải sản xuất khẩu đến năm 2030

 • Tốc độ tăng trưởng giá trị thủy hải sản xuất khẩu đạt 3,0 – 4,0%/năm.
 • Tổng sản lượng thủy hải sản sản xuất trong nước đạt 9,8 triệu tấn; trong đó sản lượng nuôi trồng chiếm 7,0 triệu tấn, sản lượng khai thác chiếm 2,8 triệu tấn.
 • Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy hải sản đạt 14 – 16 tỷ USD.
 • Giải quyết việc làm cho trên 3,5 triệu lao động, tương đương thu nhập bình quân chung lao động cả nước. Xây dựng các làng cá ven biển, đảo thành các cộng đồng dân cư văn minh. Có đời sống văn hóa tinh thần đậm đà bản sắc riêng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tầm nhìn đến năm 2045

Thủy hải sản là ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững, có trình độ quản lý, khoa học công nghệ tiên tiến; là trung tâm chế biến thủy hải sản sâu, thuộc nước sản xuất và thủy hải sản xuất khẩu dẫn đầu thế giới; giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, góp phần bảo đảm an ninh dinh dưỡng, thực phẩm; bảo đảm an sinh xã hội, làng cá xanh, sạch, đẹp, văn minh; có mức thu nhập ngang bằng mức bình quân chung cả nước; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nguồn ST

Nếu bạn cần hỗ trợ về xuất nhập khẩu hàng hoá quốc tế thì có thể liên hệ team Smartlink Logistics chúng mình nhé, để được hướng dẫn tư vấn dịch vụ cũng như các thủ tục hải quan liên quan cần thiết.

SMART LINK: BEST SERVICE BEST YOU

? SMART LINK LOGISTICS ?
?215-217 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, Dist 1, Hochiminh, Vietnam
? Hai Phong Branch ? Da Nang Branch ? Ha Noi Branch
✈️ Vận chuyển hàng không, ? Vận chuyển đường biển ? Thủ tục Hải Quan ? Kho Bãi  ? Vận chuyển nội địa ? Vận chuyển hàng đi Mỹ
Hotline: +84903354157
Email: great@smartlinklog.com
Member: BNI, VCCI, VLA
———
✈️ ? For sea freight, airfreight, express, customs….
Smart Link Logistics could bring your cargo to the world.
Pro Vietnamese customs, Door To Door, FaceMask, Glove, Smart Link Logistics, Ocean Freight, Air Freigh, Express, Amazon, Heart Service
#haiquan #xuatnhapkhau #duongbien #smartlinklogistics #cuocvantaiquocte #logistics #thongquan
DANH MỤC DỊCH VỤ

Bình luận

liên hệ với smart link để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất
partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner